Logo Zmudri.sk


Prečo darovať 2% Zmudri.sk

 • Natočili sme už viac ako 60 video kurzov na najrôznejšie témy, ktoré pomáhajú mladým ľuďom po celom Slovensku
 • Aktívne pomáhame viac ako 4000 učiteľom pri zvládaní korona krízy - prinášame im metodické materiály, aktivity pre prezenčné aj dištančné vyučovanie a pomáhame aj so samotným online vyučovaním formou nami vedených online hodín
 • Spolupracujeme s relevantnými inštitúciami na posilňovaní inovatívneho vzdelávania, ktoré baví žiakov a uľahčuje prácu učiteľom

Ako financie použijeme?

 • Natočíme ďalšie video kurzy, ktoré budeme naďalej šíriť medzi stovky mladých ľudí a učiteľov po celom Slovensku
 • Naďalej budeme môcť vytvárať metodické materiály a aktivity pre učiteľov, použiteľné pri online aj offline vyučovaní
 • Skompletizujeme portfólio občianskych tém, ktoré budú plne využiteľné na hodinách náuky o spoločnosti

Ako darovať?

A) Zamestnanci

 1. V prípade, že daňové priznanie nepodávate sami, pravdepodobne ste požiadali vášho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň (a spravili ste to do 15.2.2021).
 2. Opýtajte si od neho Potvrdenie o zaplatení dane. Na základe tohto potvrdenia si potom môžete vypočítať, akú sumu vaše 2 % (resp. 3 % – pozri nižšie*) predstavujú.
 3. Vypíšte vaše údaje do tohto Vyhlásenia a tiež sumu vašich 2 % alebo 3 %* (z predchádzajúceho kroku).
 4. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane (obe tlačivá) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa vášho bydliska najneskôr do 30.4.2021.

* Ak ste v roku 2020 odpracovali 40 a viac hodín dobrovoľníckej práce pre akúkoľvek organizáciu, môžete darovať až 3 % z daní. V takom prípade požiadajte túto organizáciu o vystavenie potvrdenia o tom, že ste u nich boli dobrovoľníkom (vzor nájdete napríklad tu). Vo vyhlásení potom vyznačte krížikom (x) okienko naľavo od bodu 12(spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane). Potvrdenie potom priložte k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane, ktoré zasielate na daňový úrad.

B) Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami

 1. Stiahnite si alebo vyplňte online tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci a iné SZČO). Súčasťou oboch tlačív je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 12. Vyplňte do tohto oddielu nasledovné údaje:
  • Názov: Zmudri
  • Forma: Občianske združenie
  • IČO: 52033589
  • Ulica: Mičurinova 3426/11
  • Mesto: Prešov
  • PSČ: 08001
 2. Vypočítajte si sumu vašich 2 %, resp. 3 %, ktoré môžete darovať. Aby ste ju mohli darovať, táto suma musí byť vyššia ako 3,32 €.
 3. Vyplnené daňové priznanie doručte v štandardnom termíne (do 31. marca alebo v prípade, že ste požiadali o odklad, do predĺženého termínu) na príslušný daňový úrad. Ak darujete až 3 %, priložte k daňovému priznaniu aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej služby (pozri vyššie).

C) Právnické osoby

 1. Vyplňte daňové priznanie pre právnickú osobu. Vo IV. časti "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane" nájdete kolónky na poukázanie 1 %, resp. 2 % z daní. Vypočítajte si Vaše 1 % alebo 2 % a vyplňte naše údaje:
  • Názov: Zmudri
  • Forma: Občianske združenie
  • IČO: 52033589
  • Ulica: Mičurinova 3426/11
  • Mesto: Prešov
  • PSČ: 08001
 2. Do 31. marca 2021 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

POZOR: Ak ste ako právnická osoba v roku 2020 darovali akejkoľvek neziskovej organizácii alebo na verejnoprospešný účel financie vo výške minimálne 0,5 % z vašej daňovej povinnosti, môžete darovať 2 % z dane. V opačnom prípade môžete darovať 1 %.

D) Ak ste už 2% DAROVALI INDE

Navštívte darovaciu stránku Zmudri.sk a nastavte jednorazový alebo pravidelný dar.

ALEBO

Pošlite finančný dar priamo na účet Zmudri.sk: IBAN: SK40 8330 0000 0029 0155 6881